☰ MENU

Šatna

satna

Prostorná herna pro děti

herna

Jídelna

jidelna

Odpočinková část

odpocinek

Toalety

toalety

Venkovní přístřešek

pristrasek

Dětské centrum

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí:
Dětská skupina je alternativní službou péče o předškolní děti. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně šesti hodin denně, péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Zajišťuje se tak individuální přístup k dětem i k specifickým potřebám každého z nich. Péče probíhá na základě předem stanoveného lánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby.